הזמנות» 1700-700-671  
חפש

העברת אחריות לילד
בעבודת הʹ

מאת: צביקה מור, מאמן הורים ונוער בישיבות תיכוניות 

 

אתר שבת חתן גאה להביא לכם מאמר שמתאים גם לזמן נופש לדתיים.

 

המאמר מתוך עלון שבתון. (פרשת השבוע: ניצבים-וילך)

 

המאמר פורסם בגיליון מספר 636, במדור   ב-כʺה אלול הʹתשעʺג.

   

נופש לדתיים ב במחיר שאסור לרשום באינטרנט!

 

אחת האינדיקציות לבגרות אנושית היא היכולת לקחת אחריות
על הבחירה שנבחרה ולהיות מחויב אליה ברוח ובמעשה. לכן,
כהורים ומחנכים, נשאף להעביר לילדינו ולתלמידינו אחריות
בתפקידי החיים השונים שלהם.
לפעמים, העברת האחריות נעשית בצורה מודעת וטקסית.
בשיחה עם הבן והתלמיד אנו מודיעים לו שמכאן ואילך הוא
האחראי הבלעדי על העניין המדובר, וביצועו והצלחתו תלויים
בו בלבד. בפעמים אחרות, העברת האחריות נעשית בʺשב ואל
תעשהʺ שלנו או בשפה המקצועית ʺהימנעותʺ או ʺהתפוגגותʺ.
בדרך זו אנו לוקחים שני צעדים אחורה וממתינים שהילד
יבחין בריק שנוצר, ירים את הכפפה וינקוט בפעולה ללא כל
הכנה והטרמה מצדינו. זיהינו אצלו בגרות ויכולת לקרוא את
השטח, להבין מה נדרש ממנו ולייצר עשייה קונסטרוקטיבית,
ואנו מוותרים על מקומנו למען חזק אצלו את חוש האחריות.
למרות התחזית האופטימית שלנו, אנו צריכים לקחת בחשבון
גם את האפשרות שהכפפה לא תורם והילד לא ינקוט בפעולה
מסיבות שונות. אנו מבינים שמעברים אינם פשוטים לכל אחד
וʺבין השמשותʺ הוא אכן זמן מבלבל ומקשה על ראייה חדה
וברורה. לכן נשאף ללוות את המעבר ולתווך לילד את האחריות
החדשה שלו בחיים. הרצון שלנו להעביר אליו אחריות ולבגר
אותו בפעם אחת יכול להיות הרה אסון ולהשפיע לרעה לא
רק על אותו העניין אלא על כלל היחסים שלנו איתו. העברת
המשקל הרב של המשא החדש במתינות ובהדרגתיות תבטיח
לילד ולנו את יכולת השימור לאורך זמן ואת המשך יחסי
הקרבה והכבוד.

להמשך... - לחץ כאן ◄

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'העברת אחריות לילד  בעבודת הʹ שתף עם החברים בטוויטר את 'העברת אחריות לילד  בעבודת הʹ