הזמנות» 1700-700-671  
חפש

ספר הישר

מאת: עוʺד רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 

 

אתר שבת חתן גאה להביא לכם מאמר שמתאים גם לזמן נופש לדתיים.

 

המאמר מתוך עלון שבתון. (פרשת השבוע: ויגש)

 

המאמר פורסם בגיליון מספר 649, במדור   ב-דʹ טבת הʹתשעʺד.

   

נופש למשפחות בחיפה במחיר שאסור לרשום באינטרנט!

 

ברכות יעקב לבניו תופסות מקום חשוב
ומרכזי בפרשתנו. אמרנו ʺברכותʺ שכן
גם הכתוב אומר ʺאיש אשר כברכתו
ברך אותםʺ ]מט, כח[, ואולם ראבʺע
מסביר שהמדובר בʺדבר הנביא לעתידʺ
באשר לקורות אותם באחרית הימים,
ולכן ʺתעו האומרים שהם ברכות...ואיה
ברכות ראובן, שמעון ולויʺ.
ואכן, ניתן לתאר באופנים שונים את
הדברים שנאמרו כלפי שלושת הבנים
הראשונים, ובעיקר כלפי שמעון ולוי, אך
קשה לכחד כי התואר ʺברכותʺ לא ממש
יאה להם. ʺשמעון ולוי אחים, כלי חמס
מכרותיהם...כי באפם הרגו איש וברצונם
עיקרו שור, ארור אפם כי עז ועברתם
כי קשתה...ʺ. רשʺי במקום מסביר כי
דבריו הקשים של יעקב כאן באו על רקע
מעשיהם של שמעון ולוי כלפי אנשי שכם
וכלפי יוסף אחיהם. יעקב אבינו, על ערש
דווי, בא חשבון עם שני בניו בשל מעשי
קנאות שעשו לפני שנים הן כלפי אחיהם,
בשר מבשרם, אותו רצו להרוג ולהשליך
לבור, והן כלפי חמור, שכם ואנשי עירם
אותם ʺהרגו לפי חרבʺ. ניתן להניח כי לו ניתנה כאן לשמעון
ולוי זכות ʺשימועʺ בטרם נגזר עונשם,
היו טוענים כי מעשיהם היו ראויים,
ולכל הפחות הנסיבות מצדיקות הקלה
בעונשם. יוסף בעל החלומות, לא נהג
בהכרח בדרך ראויה ומכובדת כלפי אחיו

להמשך... - לחץ כאן ◄

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'ספר הישר שתף עם החברים בטוויטר את 'ספר הישר