הזמנות» 1700-700-671  
חפש

נופש לדתיים

 ► דף קודם בנופש לדתיים  דף הבא בנופש לדתיים ◄ 

כאפרים וכמנשה

ברכות היו זה כבר מטבע עובר לסוחר. עשרות ומאות אנשים, בארץ ובעולם, נוהגים דרך קבע להשפיע מברכותיהם לאחרים, לרוב חינם אין כסף, אך לא אחת גם תמורת הון עתק. מקובלים לסוגיהם ולמיניהם,...
▪ ▪ ▪ ◄◄

שתי שבתות

הגמרא במסכת שבת עומדת על כוחה של שמירת השבת )קיח:(: ʺאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאליםʺ. שמירת שתי שבתות מבטיחה את הבאת הגאולה לעולם....
▪ ▪ ▪ ◄◄

דקדוק תפילה ודילוג תפילה

לא תמיד היה נוסח קבוע או אחיד לתפילה ולברכות. הצורך לקבוע נוסח נולד, לדעת הרמבʺם )הלʹ תפילה א, ד( בעקבות הגלות: ʺכיון שגלו ישראל... ונולדו להם בנים בארצות הגוים ואותן הבנים נתבלבלו שפתם...
▪ ▪ ▪ ◄◄

הקדיש הכללי על העיוורון

05 לפני הספירה. קרוב ל 400 שנים לאחר ימי הפאר של דוד המלך ובנו שלמה, של חנוכת בית המקדש העומד במלוא תפארתו בירושלים, ירושלים מדממת, ומתחילה את הספירה לאחור לקראת החורבן. נבוכדנאצר...
▪ ▪ ▪ ◄◄

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'נופש לדתיים חלק 2 שתף עם החברים בטוויטר את 'נופש לדתיים חלק 2